Featured

Symposium 2024 afterparty

 JAARSYMPOSIUM VHMF 2024

 Toekomstbestendig vakmanschap

 Met hart en ziel van bèta naar gamma.

 

 

 

 

Op donderdag 18 april 2024 was het weer zo ver, ons jaarlijkse VHMF-symposium. Dit symposium is het eerste waarbij onze nieuwe symposiumcommissie-voorzitter Corinda Jacobs-de Winter aan het roer staat!

Na de zelfreflectie van vorig jaar richtten we ons dit jaar op een aantal ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Veranderingen door nieuwe technologieën vinden op dit moment op allerlei fronten in een zeer hoge versnelling plaats. Hoe ver reikt hierbij de invloed van de moderne, digitale technologieën? Wat betekent dit voor onze maatschappij en voor onze organisatie? En hoe zorgen we ervoor dat ons vakmanschap hierin mee ontwikkelt?

Onder leiding van dagvoorzitter Jan Melsen verdiepten we ons tijdens het symposium daarom in vragen zoals: Wat is de invloed van Artificial Intelligence op de inrichting van onze processen én hoe wordt ons dagelijks werk, waaronder ruimte voor eigen inbreng, hierdoor beïnvloed?

Andrea Wiegman en Albert Bomer namen ons mee in wat deze technologische vooruitgang zou kunnen betekenen voor ons werk en werkprocessen. Geeft alle nieuwe toegepaste technologie in het arbeidsproces juist meer of minder ruimte aan menselijkheid? Ons werk zal hoe dan ook hierdoor worden geraakt en daardoor dus (deels) veranderen.

Esther de Leeuw zette in haar bijdrage het belang van goede afstemming van klantbehoeftes centraal, zowel op procesniveau binnen de Belastingdienst als tussen Belastingdienst en belastingplichtigen. Contact met burgers en bedrijven wordt steeds belangrijker.

En er komt vanuit de maatschappij, politiek en media meer aandacht voor uitlegbaarheid van wat we doen en hoe we dat doen. Hoe bereidt de Belastingdienst zich voor op de ontwikkelingen? In ons symposium ging Sezen Tas in op hoe we onszelf en toekomstige medewerkers hierop voorbereiden. De ontwikkeling van een nieuwe interne beroepsopleiding is hier een onderdeel van.

We ontkwamen er niet aan om ook enige praktische handvatten aan de deelnemers mee te geven met al deze nabije en toekomstige veranderingen op het netvlies. Hans en Nicolette hielpen ons aan het eind van dit symposium hoe om te gaan met het feit dat onze verwachtingen vermoedelijk niet gelijk zullen zijn aan de realiteit.

We sloten dit symposium af met uitgebreid napraten onder het genot van hapjes en drankjes.

Kon je er dit jaar niet bij zijn? Grijp volgend jaar jouw kans!!

De VHMF-symposiumcommissie