Symposium 2011

symposium2011

SYMPOSIUM

De Belastingdienst in deze tijd

De veranderende rol van de professional

7 APRIL 2011 - 13u30 - IRENEZAAL JAARBEURS UTRECHTHet jaarlijkse symposium van de VHMF vindt plaats op donderdag 7 april 2011 in de Irenezaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Het thema van het symposium:

De Belastingdienst in deze tijd

en zal zich met name richten op:

De veranderende rol van de professional


Het is de VHMF een eer om onze DG drs. Peter Veld als professional van deze tijd een podium te kunnen bieden voor een eigen (vrije) bijdrage.

Dr. Rik Peters van de RUG houdt ons een spiegel voor over de ontwikkeling van ‘de inspecteur in brede zin’ naar ‘de tax-professional bij de Belastingdienst’. Hierbij komen opmerkelijke en minder in het oog springende zaken aan bod die studenten van de universiteit Groningen bij hun recent (op verzoek van de VHMF) verrichte onderzoek zijn tegengekomen.

Drs. Hans Blokpoel, Algemeen Directeur Belastingregio’s, geeft zijn visie op de organisatie van de belastingheffing op het snijvlak van techniek en management. Hij belicht de rol van zowel de professional als de manager tegen de achtergrond van eenheid van beleid en uitvoering onder het motto eenduidigheid. Welke werkomgeving en welk perspectief biedt de BD als organisatie aan de professional?

Dr. Lisette van der Hel, werkzaam bij het Landelijk Kantoor Belastingregio's en hoogleraar Nyenrode, richt zich op ontwikkelingen binnen het sturen op toezicht. Van 100%-filosofie naar een selectieve, risicogerichte benadering, van repressief naar actueel en zelfs pro-actief optreden, van verticaal naar horizontaal toezicht. Dat alles in samenwerking met andere (overheids)instanties. Hoe kunnen we dat samen – binnen en buiten de dienst, in een krimpende overheid – gestalte geven?

Dr. Rinus Otte, schrijver van ‘De nieuwe kleren van de rechter’, strafrechter en hoogleraar aan de RUG, zal zijn observaties bij de rechterlijke macht met ons delen en parallellen trekken naar de situatie bij de Belastingdienst. ‘Sturen met professionals’ gaat over de interactie tussen professionals onderling en met de centrale leiding, over efficiëntie en effectiviteit, over de geloofwaardigheid en slagkracht van de organisatie én de professional.

Aanmelden via de website: klik hier