Uitwerking Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst

Inmiddels is op 25 april het definitieve Sociaal Beleid Rjik, toegesneden voor de Belastingdienst, vastgesteld. Op de site van de CMHF vind je het document Uitwerking Sociaal Beleid Rijk voor Belastingdienst