In Memoriam Hans Herings


Leden van de VHMF,

Donderdag 6 februari hebben wij in een indrukwekkende dienst in de kerk van Molenhoek afscheid genomen van onze vicevoorzitter Hans Herings.

De kerk puilde uit en er moesten extra stoelen geplaatst worden. Het was hartverwarmend dat er vanuit alle afdelingen bestuursleden en veel leden van onze vereniging in de kerk aanwezig waren. Aan mij was de eer om namens de VHMF de aanwezigen toe te spreken. Dat was moeilijk. Ik heb de toespraak beëindigd met de woorden dat ik en de vereniging Hans heel erg en nog heel lang zullen missen. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij opnieuw de waarheid van deze woorden.

Op zeer grote schaal hebben we blijken van medeleven ontvangen. Een prachtig woord van medeleven en waardering ontvingen wij van onze DG, Peter Veld en onze SG, Manon Leijten.

Graag wil ik u, mede namens de andere leden van het bestuur van de VHMF, bedanken uw medeleven en uw steun.

Erik Rutten