VHMF

Informatief Online

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Symposium 2018


JAARSYMPOSIUM VHMF

De Januskop van Belastingen

Het dilemma in....(h)eerlijke belastingheffing!?

17 APRIL 2018 13u00

symposium2018

JULIANAZAAL JAARBEURS UTRECHT

Hoezo Januskop?! Het scheelde maar een haar of Nederland was door de EU bestempeld als belastingparadijs. Feit is dat veel geldstromen via ons land lopen vanwege ons uitgebreide stelsel van belastingverdragen. En ja, de Belastingdienst speelt een rol bij het maken van afspraken over rulings en verrekenprijzen. De OESO wijst met een beschuldigende vinger naar Nederland, omdat internationale bedrijven daardoor te weinig belasting zouden betalen. Tegelijkertijd doen we als Belastingdienst ons best burgers en bedrijven aan te slaan voor een ‘fair share’, een eerlijke bijdrage aan onze verzorgingsstaat. Dus waar zijn we nou helemaal mee bezig?!

Diverse schandalen en onthullingen hebben het debat over het heffen en betalen van belasting aangewakkerd. De ‘gewone man’ vraagt zich af waarom hij nog belasting zou betalen als grote concerns die via allerlei slinkse wegen weten te ontwijken. Langzamerhand dringt ook in de raden van bestuur en bij belastingadviseurs het besef door dat het anders moet. Als je profiteert van lokale voorzieningen en faciliteiten, dan is het niet meer dan normaal dat je een bijdrage levert aan de financiering daarvan.

Die gedachte is nog allerminst gemeengoed. Dat maakt het des te interessanter om gezaghebbende figuren uit wetenschap en (advies)praktijk uit te nodigen hier hun licht over te laten schijnen. Onder leiding van Frederieke Damme nemen zij u mee in hun vlammende betogen. De Denker des Vaderlands, René ten Bos, staat garant voor een verfrissende en verrassende kijk op de materie die stemt tot nadenken en herbezinning op vanzelfsprekend lijkende dogma’s. Hans Gribnau zal ons vanuit de wetenschap meenemen in de wereld van de fiscale wet- en regelgeving, het wettelijk kader. Hij heeft een heldere visie op fiscaliteit en ethiek. Zo schreef hij een artikel over de ethische dimensie van tax planning.

Arjo van Eijsden (partner EY/Tax Policy & Controversy Group) neemt ons mee in de wereld van de fiscale adviezen en de kanteling in de maatschappij. Gaat en kan fiscale ethiek een rol spelen? In enkele interviews heeft Arjo zich uitgesproken voor een meer ethische benadering van het adviesgebeuren.

Leo Stevens behoeft nauwelijks een introductie. Hij heeft als hoogleraar en wetenschapper zijn hele actieve leven een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de belastingwetenschap. Hij is dan ook de aangewezen man om – voortbordurend op de inbreng van genoemde sprekers – samen met de deelnemers aan het symposium de grenzen te verkennen en beren uit de weg te ruimen. Hem kennende betekent dit dat met scherp wordt geschoten!

Aan het slot van de middag zal onze staatssecretaris, Menno Snel, ons deelgenoot maken van zijn ervaringen in de eerste 100 dagen als staatssecretaris. Een mooie kans om uit de eerste hand te horen hoe hij aankijkt tegen Belastingdienst en belastingheffing.

Wij wensen u een interessant en vooral inspirerend symposium!

De symposiumcommissie VHMF