Nieuwsbrief 20190912

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

Op 27 augustus jl. is op Belastingdienst.Vandaag de wekelijkse blog van de DG Belastingdienst verschenen met de titel “Weten wat er speelt”. In deze blog wordt de casus besproken van een medewerker die een fout maakt in zijn aangifte, deze fout vervolgens herstelt en desondanks na een disciplinair traject een berisping krijgt. De DG Belastingdienst komt met deze casus omdat, en wij citeren “Ik haal dit voorbeeld aan omdat soms het idee bestaat dat het eerste kleine foutje meteen vergaande consequenties heeft.”

Deze uitspraak heeft tot veel commotie en onzekerheid binnen de Dienst geleid. Onze CMHF-vertegenwoordigers in het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg) hebben over deze blog een brief gestuurd naar de SG, Manon Leijten - de gesprekspartner van de bonden in het DGO. Een kopie van deze brief vindt u hier.

De CMHF wil graag op dit punt concrete en toekomstgerichte afspraken maken met de SG. Zodat voor onze leden duidelijkheid ontstaat en het begrip voor het handelen van de werkgever terugkomt.

Met vriendelijke groet,

Het hoofdbestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris VHMF