ALV 2012

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 8 april 2011, zie Informatief van juni 2011
4. Financieel gedeelte
 • Financieel verslag 2011 van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Vaststelling van de begroting 2012 en de jaarlijkse bijdrage 2013
 • Benoeming kascommissie 2012
5. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Erik Rutten en penningmeester Paul Ham,
 • Aftredend en herkiesbaar: Rob Roodenrijs en Paul Soomers
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting


Uitnodiging ALV en Symposium 2012

Laveren tussen koopman en dominee

Ethiek in de fiscale praktijk

symposium2012

Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium op 12 april 2012 welke worden gehouden in de Beatrixzaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie

Uitnodiging ALV en Symposium 2013

Focus op Fiscale Fenomenen

Belastingdienst en belastingheffing als afspiegeling van de maatschappij

symposium2013

Vandaag wordt in de Irenezaal van Jaarbeurs te Utrecht de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium gehouden van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie of volg ons videokanaal.

ALV 2013

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 12 april 2012, zie Informatief 71 van juni 2012
4. Financieel gedeelte
 
 • Financieel verslag 2012 van de penningmeester;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Vaststelling van de begroting 2013 en de jaarlijkse bijdrage 2014;
 • Benoeming kascommissie 2013;
5. Opheffen onderscheid tussen ereleden en leden van verdienste
6. Bestuursverkiezing
 
 • Aftredend en herkiesbaar: Jo Engelen
7. Jaarrede
8. Actualiteiten
9. Bespreking jaarrede en actualiteiten
10. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 9u30. Vanaf 9u00 is inloop met koffie.