Informatief 77 is uit

Op de valreep van de maand juni. Het verslag van de algemene ledenvergadering en een uitgebreide terugblik op het succesvolle VHMF symposium 2014 "Legitimiteit in de fiscaliteit". Foto's gemaakt door Cuno.

Gelukkig zijn ook wij niet perfect. Theo had de fout al meteen gevonden.

Wil je ook meedenken en word je graag als eerste geïnformeerd, meld je meteen aan als lid!

Symposium 2012

symposium2012

SYMPOSIUM VHMF en NOB

Laveren tussen koopman en dominee

Ethiek in de fiscale praktijk

12 APRIL 2012 - 13u00 - BEATRIXZAAL JAARBEURS UTRECHT

ALV 2014

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 11 april 2013, zie Informatief 74 van juli 2013
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2013 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2014 en de jaarlijkse bijdrage 2015;
  • Benoeming kascommissie 2014;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Swinkels
  • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
  • Benoeming nieuwe secretaris: kandidaat Paul Soomers
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie.

Hans Herings overleden

Vroeg op de avond is onze vice-voorzitter Hans Herings overleden. We zijn sprakeloos.