ALV 2014

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 11 april 2013, zie Informatief 74 van juli 2013
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2013 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2014 en de jaarlijkse bijdrage 2015;
  • Benoeming kascommissie 2014;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Swinkels
  • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
  • Benoeming nieuwe secretaris: kandidaat Paul Soomers
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie.

Informatief 69 is uit

Onze leden hebben inmiddels de informatief 69 thuis ontvangen. In het voorwoord kijken we onder andere vooruit na de blog over de AD en we bespreken de CAO en het aflopen van het sociaal flankerend beleid. Onze inspanningen om de invorderingsproblematiek voor het voetlicht te krijgen lijken vruchten af te werpen. Andere onderwerpen zijn: het verhogen van de griffierechten, een beeld van de ambtenaar en een voorschot op het symposium 2012. Sta versteld bij het lezen van "Verhouding belastingambtenaar en fiscus". 

Informatief 68 is uit

De leden hebben vanmorgen Informatief 68 ontvangen. In "Vanuit het bestuur" een korte impressie van ons bezoek aan de staatssecretaris van Financiën. We hebben met Frans Weekers gesproken over de ambtelijke status, de geloofwaardigheid van de Belastingdienst, de organisatie van ZGO en de fiscale agenda. Deze editie is verder gevuld met een verslag van de jaarvergadering en het symposium.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

VHMF kijkt terug op een super geslaagd symposium!

De symposiumcommissie is inmiddels vanuit alle geledingen gecomplimenteerd met een 'super geslaagd symposium'! (Hiervoor dank.)
Zo mailde Marc van Elk: "...Prachtig zo'n volle zaal met betrokken collega's, indrukwekkende sprekers en verzorgde ambiance. Daarnaast ook een visitekaartje afgegeven aan de dienstleiding (zo'n achterban en opkomst)...".
Deze zelfde dienstleiding heeft ons inmiddels laten weten dat zij zowel het verzoek om een bijdrage aan dit evenement te mogen leveren alsmede de open en informele, prettige sfeer zeer op prijs hebben gesteld.