Seniorendag 2010

Uit de reacties op de vorige seniorendagen blijkt een groot aantal seniorenleden deze bijeenkomst zeer op prijs te stellen. Het bestuur van de VHMF heeft daarom beslo­ten op donderdag 20 mei aanstaande weer een seniorendag de organiseren. Op deze dag bieden we onze seniorleden een geva­rieerd programma waarbij ook het reünie­aspect niet wordt vergeten.
Ter voorkoming van misverstanden: onder de seniorenleden vallen niet alleen de gepensioneerden maar ook de nog actieve leden die op 1 januari 2010 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

Verdeling Vpb-druk en rente-problematiek; reactie van de VHMF

(Samenvatting. De hele reactie verschijnt begin november 2009 in Informatief)

Op 15 juni 2009 heeft de Staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarbij een zogenaamd "consultatiedocument". Op 30 juli heeft de VHMF een reactie op het consultatiedocument gegeven.

VHMF symposium 2009 - Een proactieve Belastingdienst (kort verslag)

Om precies half twee begon Erik Rutten, voorzitter van de VHMF, aan zijn woord van welkom en opende daarmee het symposium van de VHMF in de Irene zaal van het Jaarbeurscomplex te Utrecht. Waarna dagvoorzitter Janet Helder vervolgde met de aankondiging dat het volle programma bestaat uit drie sprekers en een 5-tal DVD filmpjes. En dat allemaal om de toehoorders te informeren omtrent het symposium thema ˜proactief werken".

MHP bestaat 35 jaar

Tijdens de Algemene Ledenvergaderking van de VHMF op 8 april maakten wij kennis met mr. Richard Steenborg. Richard is de nieuwe voorzitter van de MHP. De VHMF is - als aangesloten onderdeel van de CMHF - deel van de Vakcentrale MHP. Op 10 april 2009 bestaat de Vakcentrale MHP 35 jaar. Reden voor een terugblik.