VHMF symposium 2009 - Een proactieve Belastingdienst (kort verslag)

Om precies half twee begon Erik Rutten, voorzitter van de VHMF, aan zijn woord van welkom en opende daarmee het symposium van de VHMF in de Irene zaal van het Jaarbeurscomplex te Utrecht. Waarna dagvoorzitter Janet Helder vervolgde met de aankondiging dat het volle programma bestaat uit drie sprekers en een 5-tal DVD filmpjes. En dat allemaal om de toehoorders te informeren omtrent het symposium thema ˜proactief werken".

VHMF symposium 2009 - Een proactieve Belastingdienst (naschrift)

Het symposium is achter de rug. We bedanken de symposiumcommissie hartelijk voor alle inspanningen. We bedanken verder de geinterviewden, de sprekers en de dagvoorzitter.

En we bedanken u - de deelnemers aan ons symposium - voor uw bijdrage!

Informatief 72 is uit

De prikkelende afsluiting van Guppy paste deze keer niet meer in de papieren versie. Daarom vind je Guppy's kerstgedachten op de website. Ik lees er HOOP uit. Wat lees jij...

Het stond al op deze website: Voldoening op aangifte, een geheel andere kijk op belastingen. Hoezo een andere kijk. Wil je meer weten? Lees dan het artikel! Hoe staat het nu met de invordering? Waarom wilde de Algemene Rekenkamer persé met ons praten? En een hersenbreker: de hypotheekrenteaftrek kost (bijna) niks. Waarom afschaffen dus?

Lees dit allemaal in de nieuwste Informatief.

De Maya's hebben zich gelukkig vergist. Zou het kunnen, dat zij de kanteling bedoelden van de "blauwe" dienst van een regiogeorganiseerde, procesgerichte organisatie naar een segmentswijze klantgerichte organisatie? "Belastingen" - zo heet "blauw" na de kanteling. 

Mocht je nog geen lid zijn, dan weet je nu in ieder geval wat je gemist hebt. Voorkom teleurstelling en meld je meteen aan!

Guppy - Bedrijfsmatig werken

Stroop

Ieder die de huidige ontwikkelingen binnen de Blauwe Dienst ziet weet dat momenteel bedrijfsmatig werken het ‘leitmotiv’ is. En wie zo eens rondkijkt in de Dienst, en dat hoeft heus niet op een vrijdag te zijn, kan zich daar van alles bij voorstellen. In de dagelijkse praktijk blijkt het namelijk knap lastig om in deze organisatie je steentje als medewerker bij te dragen. Dan merk je dat alles met alles samenhangt en de hele organisatie een stroperig handelingstempo kent.
Het is dan ook van belang dat het vele werk handig en efficiënt wordt in- en toegedeeld. Daarom organiseren en structureren we gezamenlijk de verschillende vormen van samenwerken. Immers alleen kom je er nooit (op tijd) uit.