VHMF symposium 2009 - Een proactieve Belastingdienst (kort verslag)

Om precies half twee begon Erik Rutten, voorzitter van de VHMF, aan zijn woord van welkom en opende daarmee het symposium van de VHMF in de Irene zaal van het Jaarbeurscomplex te Utrecht. Waarna dagvoorzitter Janet Helder vervolgde met de aankondiging dat het volle programma bestaat uit drie sprekers en een 5-tal DVD filmpjes. En dat allemaal om de toehoorders te informeren omtrent het symposium thema ˜proactief werken".

MHP bestaat 35 jaar

Tijdens de Algemene Ledenvergaderking van de VHMF op 8 april maakten wij kennis met mr. Richard Steenborg. Richard is de nieuwe voorzitter van de MHP. De VHMF is - als aangesloten onderdeel van de CMHF - deel van de Vakcentrale MHP. Op 10 april 2009 bestaat de Vakcentrale MHP 35 jaar. Reden voor een terugblik.

Naamswijziging

Op voorspraak van het bestuur zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de statuten en het huishoudelijk reglement. De meest opvallende is de naamswijziging van de vereniging: Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën. Deze week is de akte bij de notaris gepasseerd.

VHMF symposium 2009 - Een proactieve Belastingdienst (naschrift)

Het symposium is achter de rug. We bedanken de symposiumcommissie hartelijk voor alle inspanningen. We bedanken verder de geinterviewden, de sprekers en de dagvoorzitter.

En we bedanken u - de deelnemers aan ons symposium - voor uw bijdrage!