VHMF

Informatief Online

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home De Symposia ALV 2017

ALV 2017

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 21 april 2016, zie Informatief 83 van augustus 2016
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2016 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2017 en de jaarlijkse bijdrage 2018;
  • Benoeming kascommissie 2017;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht